samiwazni

Åbo konstmuseum

Åbo konstmuseums nationalromantiska granitborg ligger på den grönskande Puolalaparken.

Museum | Åbo | Konstmuseum | Bildkonst Åbo konstmuseum Åbo konstmuseum är ett av de synligaste landmärkerna i Åbo. Museibyggnaden som ritades av Gustaf Nyström öppnades för allmänheten 1904. Idag inrymmer den en av de mest omfattande konstsamlingarna i Finland. Vid sidan av samlingarna visas temporära utställningar med både nutidskonst och äldre konst. Museets webbplats …

Åbo konstmuseum Läs mer »

Sjöfartshuset i Nagu

Sjöfartshuset i Nagu Utställningarna berättar om stolta sjöfartstraditioner på orten från 1800-talets början fram till idag. Tyngdpunkten i landets seglation fanns från och med mitten på 1800-talet i den åboländska skärgården och hela bygden med allt från ståndspersoner till torpare var involverade i den livliga seglationen. Nagu var under 1800-talet den största seglationssocknen om man …

Sjöfartshuset i Nagu Läs mer »