Åbo konstmuseum

Åbo konstmuseums nationalromantiska granitborg ligger på den grönskande Puolalaparken.

Museum | Åbo | Konstmuseum | Bildkonst Åbo konstmuseum Åbo konstmuseum är ett av de synligaste landmärkerna i Åbo. Museibyggnaden som ritades av Gustaf Nyström öppnades för allmänheten 1904. Idag inrymmer den en av de mest omfattande konstsamlingarna i Finland. Vid sidan av samlingarna visas temporära utställningar med både nutidskonst och äldre konst. Museets webbplats …

Åbo konstmuseum Läs mer »